Informacje o plikach cookie

Niniejszy dokument przedstawia politykę plików cookie spółkiM&L Distribution (France) S.A.R.L., wpisanej do Rejestru HandlowegoManosque (Francja) pod numerem 317 097 350, z siedzibą w ZoneIndustrielle Saint Maurice, 04100Manosque, France/Francja („Erborian”)dotyczącą plików cookie wykorzystywanych w witrynieErborian, do której dostęp można uzyskać:
– przez Internet pod adresemhttps://erborian.es, lub
– za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne z iOS, Androidem lub innym systemem operacyjnym,
nazywanej poniżej „Witryną”.

Po uzyskaniu dostępu do Witryny i w zależności od konfiguracji przeglądarki internetowej użytkownika w momencie jego pierwszej wizyty w Witrynie różne pliki tekstowe znane jako „pliki cookie” lub podobne rozwiązania techniczne typu „tagi internetowe” mogą zostać automatycznie zainstalowane i być tymczasowo przechowywane (przez maksymalny okres 12 miesięcy, przy czym okres ten użytkownik może kontrolować) w pamięci lub na twardych dyskach urządzenia użytkownika, aby korzystanie z Witryny było dla użytkownika jak najwygodniejsze i abyśmy mogli proponować mu dostosowanego do niego oferty i usługi. Plik cookie to plik tekstowy wysłany do przeglądarki internetowej z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub innego urządzenia użytkownika wykorzystywany do przechowywania informacji o wykonanej przez niego nawigacji. Pliki cookie zostają umieszczone na urządzeniu użytkownika po wyrażeniu przez niego na to zgody lub gdy w dalszym ciągu przegląda on Witrynę, szczególnie jeśli kliknie jakiś element lub przejdzie na inną stronę Witryny.
Niniejszy dokument zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych w naszej Witrynie oraz środków, którymi dysponuje użytkownik, aby zarządzać plikami cookie zgodnie ze swoimi preferencjami.

Prosimy pamiętać, że wszystkie współczesne przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te są zazwyczaj dostępne w menu przeglądarki nazywanym „Opcje” lub „Preferencje”.

W przypadku chęci sprawdzenia zawartości kodu pliku cookie należy kliknąć ten plik w przeglądarce, aby go otworzyć. Ukaże się tekst oraz liczby. Liczby to identyfikator użytkownika, który może zostać odczytany tylko przez serwer, z którego pochodzi wyświetlany plik cookie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić na swoim urządzeniu, należy to sprawdzić w jego podręczniku użytkownika.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika przez witryny prowadzone przezErborian znajduje się w Polityce prywatności spółkiErborian, której treść można znaleźć tutaj:[link].


1. Informacje na temat plików cookie używanych w Witrynie

Pliki cookie mogą zawierać wiele użytecznych informacji: informacje czysto techniczne, np. na temat preferencji w zakresie przeglądania, lub dotyczące przeglądania stron internetowych przez użytkownika. Dane użytkownika nie są sprzedawane ani przetwarzane do celów reklamowych osób trzecich. Są one przekazywane wyłącznie podwykonawcom zaangażowanym w świadczenie naszych usług, z których użytkownik może korzystać w naszej Witrynie.

Poniżej przedstawione są rodzaje plików cookie, z których korzystamy, wraz z krótkim opisem sposobu ich użytkowania.

W Witrynie korzystamy z kilku rodzajów plików cookie, które wymieniamy i opisujemy poniżej, aby wyjaśnić ten proces techniczny.


A. Pliki cookie absolutnie niezbędne i funkcjonalne
Takie pliki cookie są konieczne w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Witryny podczas jej przeglądania (przystosowanie jej do systemu operacyjnego lub wyświetlacza użytkownika).
Te pliki cookie umożliwiają nam:
– dostosowanie sposobu prezentacji naszej Witryny do preferencji wyświetlania na urządzeniu użytkownika (rozdzielczość wyświetlacza, system operacyjny itd.) podczas wizyt użytkownika w Witrynie, według wymogów wyświetlacza lub urządzeń albo oprogramowania używanego do odczytywania zawartości Witryny;
– stosowanie środków bezpieczeństwa, na przykład gdy użytkownik proszony jest o ponowne połączenie się z konkretną treścią lub serwisem po upływie jakiegoś czasu;
– zapisywanie niektórych wyborów użytkownika (język, identyfikator użytkownika, kraj itd.) w celu ułatwienia przeglądania oraz posiadania przez nas możliwości zapisywania informacji podawanych przez użytkownika w formularzach wypełnianych w naszej Witrynie (przy rejestracji lub uzyskiwaniu dostępu do konta) lub dotyczących produktów, usług lub informacji zaznaczonych przez użytkownika w naszej Witrynie (subskrypcja usługi, zawartość koszyka itd.).
Niektóre pliki cookie pozwalają użytkownikowi uzyskiwać dostęp do zastrzeżonych i osobistych części Witryny, takich jak konto użytkownika, dzięki identyfikatorom lub danym, które użytkownik podał nam wcześniej.
Jeśli użytkownik skonfiguruje swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała te pliki cookie, niektóre z funkcji Witryny nie będą działały optymalnie lub mogą nie być dostępne.

B. Pliki cookie dotyczące ruchu i działania
Pliki cookie tego rodzaju pomagają nam zwiększać wygodę i jakość korzystania z Witryny, umożliwiając nam zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn (najczęściej odwiedzane strony, używane aplikacje itd.).
Ten rodzaj plików cookie pozwala nam sporządzać statystyki i oceniać ruch oraz intensywność korzystania z różnych elementów Witryny (kliknięte nagłówki i treści, ścieżki użytkowników itd.), dzięki czemu możemy zwiększać atrakcyjność i ergonomię naszych usług.

C. Pliki cookie związane z reklamą ukierunkowaną
Ten rodzaj plików cookie umożliwia nam proponowanie reklam ukierunkowanych na podstawie obszarów zainteresowania użytkownika, produktów i usług sprawdzonych przez niego w naszej Witrynie, przeglądanych treści i historii naszych relacji.

D. Pliki cookie pochodzące z sieci społecznościowych
Pliki cookie mogą być zapisywane przez osoby trzecie, gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, zwłaszcza gdy w naszej Witrynie korzysta z funkcji społecznościowych. Takie pliki cookie pozwalają użytkownikowi powiadamiać inne osoby o treściach w naszej Witrynie i przedstawiać im jego opinie na ich temat. Dotyczy to przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to” w odniesieniu do Facebooka,Twittera, LinkedIn,Viadeo itd. Gdy użytkownik zdecyduje się użyć tych przycisków oraz, ogólnie rzecz biorąc, gdy odwiedza naszą Witrynę, będąc połączonym z jakimś serwisem społecznościowym, pliki cookie tego serwisu mogą przekazywać temu serwisowi informacje na temat przeglądania przez użytkownika naszej Witryny i te informacje mogą potencjalnie być później wykorzystywane przez ten serwis do celów komercyjnych i/lub reklamowych. Zalecamy uważne czytanie ogólnych warunków i zasad polityki serwisów społecznościowych dotyczących ochrony prywatności i plików cookie, ponieważ w ten sposób można dowiedzieć się więcej na temat takich plików cookie.
SpółkaErborian nie może być w żaden sposób pociągana do odpowiedzialności za zarządzanie danymi osobowymi użytkownika przez takie serwisy społecznościowe. W związku z powyższymErborian nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.


Pliki cookie, o których mowa powyżej (części od 1A do 1D), są przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy.

Informacje na temat zmiany parametrów plików cookie można znaleźć tutaj:Polityka plików cookie.

2.Przykłady zastosowania

W punkcie 1 powyżej przedstawiliśmy rodzaje plików cookie, z których możemy korzystać, natomiast w punkcie 2 podajemy przykładowe zastosowania plików cookie w celu optymalizowania działania naszej Witryny oraz interakcji użytkownika z naszą Witryną.

Google Analytics

Funkcja pomiaru oglądalności stosowana, aby zapewnić zgodność z zaleceniami właściwych władz, jak opisano poniżej. Te pliki cookie są akceptowane domyślnie, jednak w dowolnym momencie można ustawić ich odrzucanie, a także nie zgodzić się na podejmowanie dalszych czynności przez Google Analytics za pomocą narzędzi Google.

Certyfikowana przez dostawcę tarcza prywatności

Funkcjonalne pliki cookie ważne z punktu widzenia usprawniania naszych usług

OneSignal (lub inny analogiczny)

Plik cookie, który pozwala nam oferować spersonalizowane powiadomienia.

Domyślna odmowa

FullStory (lub inny analogiczny)

Plik cookie do monitorowania sposobu korzystania z naszej Witryny.

Certyfikowana przez dostawcę tarcza prywatności

Domyślna odmowa dla dostawcy

Logrocket (lub inny analogiczny)

Plik cookie umożliwiający analizowanie błędów w naszej Witrynie.

Certyfikowana przez dostawcę tarcza prywatności

Domyślna odmowa

Pliki cookie wykorzystywane do celów reklamowych

Facebook (lub inne analogiczne)
Plik cookie, który pozwala nam pokazywać użytkownikowi reklamy najbardziej zgodne z jego zainteresowaniami.

Certyfikowana przez dostawcę tarcza prywatności

Domyślna odmowa

Musimy mierzyć oglądalność naszej Witryny, szczególnie w celu wykrywania problemów z nawigacją i organizowania naszych treści. Do tego celu wybraliśmy Google Analytics – narzędzie, które wykorzystuje pliki cookie. Podjęliśmy następujące kroki, aby skorzystać z wyłączenia obowiązku uzyskiwania zgody, co przejawia się w następujący sposób:

  • możliwość niezaakceptowania przez użytkownika tego pliku cookie w dowolnym momencie, bez konieczności uzasadnienia swojego wyboru;

  • skonfigurowanie Google Analytics w taki sposób, aby zebrane dane nie były porównywane z danymi z innych narzędzi i aby używany plik cookie nie umożliwiał śledzenia nawigacji użytkownika w innych witrynach;

  • skonfigurowanie Google Analytics w taki sposób, aby używany plik cookie był wykorzystywany wyłącznie do sporządzania anonimowych statystyk, w szczególności poprzez usuwanie ostatnich dwóch cyfr z przekazywanych adresów IP;

  • pliki cookie oraz dane w nich zawarte mogą być przetwarzane tylko przez 12 miesięcy.

Ogólnych wyborów dotyczących plików cookie można dokonać, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W zależności od rodzaju przeglądarki dostępne są następujące opcje: zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie z dowolnego lub wskazanego źródła albo włączenie powiadomienia z prośbą o udzielenie zgody za każdym razem, gdy plik cookie pojawi się na urządzeniu.

3. Zarządzanie plikami cookie

W dowolnym momencie użytkownik może wyrazić zgodę, ograniczyć lub zablokować użycie plików cookie, o których mowa w punkcie 1 powyżej, klikając następujący link:Polityka plików cookie.

Użytkownik może także w dowolnym momencie wyrazić zgodę na pliki cookie, ograniczyć lub zablokować ich użycie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową (Internet Explorer TM,Firefox TM, Safari TM, Google Chrome TM, Opera TM itd.), jak opisano poniżej. Prosimy pamiętać, że zmiana ustawień może wpłynąć na przeglądanie Internetu i warunki dotyczące uzyskiwania dostępu do niektórych serwisów wymagających użycia plików cookie.

Ponieważ konfiguracja każdej przeglądarki jest inna, zalecamy sprawdzenie menu pomocy w swojej przeglądarce:
Chrome TM:kliknij tutaj
Safari TM:kliknij tutaj
Firefox TM:kliknij tutaj
Internet Explorer™:kliknij tutaj
Opera TM:kliknij tutaj
Pliki cookie typu Flash© programu Adobe Flash Player TM
Adobe Flash Player TM to program komputerowy używany do przygotowywania treści dynamicznych za pomocą języka programowania o nazwie Flash. Flash (jak inne rozwiązania tego rodzaju) zapisuje parametry, preferencje i informacje na temat korzystania z takich treści za pomocą technologii podobnej do plików cookie. Adobe Flash Player TM zarządza jednak takimi informacjami i wyborami dokonanymi przez użytkownika za pomocą innego interfejsu niż ten dostępny w przeglądarce internetowej. Jeśli urządzenie użytkownika będzie prawdopodobnie wyświetlało treści opracowane za pomocą języka Flash, zalecamy uzyskanie dostępu do narzędzi do zarządzania plikami cookie Flash bezpośrednio w witrynie https://www.adobe.com. W razie zablokowania możliwości używania plików cookie na urządzeniu lub usunięcia plików cookie, które już zostały zapisane, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji, które mogą być konieczne do przeglądania niektórych części naszej Witryny. Taka sytuacja miałaby miejsce przy próbie uzyskania dostępu do treści lub usług wymagających od użytkownika zidentyfikowania się. Do takiej sytuacji doszłoby też, gdybyśmy my lub nasi dostawcy usług nie mogli ustalić – w celu zapewnienia technicznej kompatybilności – rodzaju przeglądarki użytkownika, jej języka lub parametrów wyświetlania albo kraju, z którego dane urządzenie wydaje się być podłączone do Internetu.
W stosownych przypadkach nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszonym działaniem naszych usług, jeśli niemożliwe jest zapisanie lub skorzystanie z plików cookie potrzebnych do ich działania, które użytkownik zablokował lub usunął.

4. Wykorzystywanie danych zebranych za pomocą plików cookie


SpółkaErborian nie przekazuje i nie sprzedaje danych zebranych za pomocą plików cookie niepowiązanym z nią kapitałowo i niebędących jej partnerami osobom trzecim, o ile nie powiadomiła użytkownika o tym z wyprzedzeniem w swoich wiadomościach, umowach lub informacjach dostępnych w Witrynie albo o ile użytkownik nie wyraził na to zgody lub nie jest to wymagane przez prawo.

5. Zmiana Polityki plików cookie


Niniejsza Polityka plików cookie może być okresowo uaktualniana w celu odzwierciedlenia zmian naszych praktyk w zakresie plików cookie. Poinformujemy użytkownika o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie. Jeśli użytkownik korzysta z Witryny po wejściu w życie takich zmian, oznacza to, że je zaakceptował. Jeśli jednak takie zmiany wymagają ponownego uzyskania zgody użytkownika, poinformujemy go o nich i poprosimy o taką zgodę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli użytkownik chciałby, abyśmy zaktualizowali posiadane przez nas informacje dotyczące jego preferencji, w szczególności jeśli użytkownik pragnie zostać usunięty z naszej listy wysyłkowej, wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych albo jeśli ma pytania na temat ochrony jego danych osobowych, powinien skontaktować się z nami, pisząc na adresDL-CSingenuityteam@thehutgroup.com.