Zasady i warunki

Warunki

Niniejsze warunki („Warunki”) dotyczą korzystania przez Klienta z witryny internetowej pl.erborian.com („Witryna”) i jego relacji ze spółką The Hut.com Limited (działającą jako pl.erborian.com), której siedziba znajduje się pod adresem 5th Floor, Voyager House, ChicagoAvenue, ManchesterAirport, M90 3DQ.

Prosimy przeczytać Warunki uważnie, ponieważ wpływają one na prawa i obowiązki klienta. Jeżeli Klient nie zgadza się na Warunki, nie powinien on wchodzić w Witrynę ani korzystać z niej. W razie pytań na temat Warunków prosimy skontaktować się z nami.


1. Zgoda

Korzystając z Witryny, Klient wyraża zgodę na niniejsze Warunki.


2. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do:

okresowego aktualizowania niniejszych Warunków, o czym będziemy informować poprzez stosowne powiadomienia w Witrynie. Odpowiedzialnością Klienta jest sprawdzanie ewentualnych zmian. Zmiany będą odnosić się do korzystania z Witryny po opublikowaniu przez nas takiego powiadomienia. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzone zmiany, nie powinien korzystać dalej z Witryny. Jeżeli Klient kontynuuje korzystanie z Witryny po wejściu danej zmiany w życie, oznacza to zgodę z jego strony na obowiązywanie nowych Warunków; oraz do modyfikowania lub wycofania, tymczasowo lub na stałe, niniejszej Witryny i materiałów zawartych w niej (lub dowolnej jej części) bez uprzedzenia Klienta, a Klient potwierdza, że nie ponosimy wobec niego odpowiedzialności za żadne modyfikacje lub wycofanie Witryny lub jej treści.


3. Rejestracja

Klient zapewnia, że:

przekazane przez niego dane osobowe wymagane do rejestracji są zgodne z prawdą, precyzyjne, aktualne i kompletne pod wszystkimi względami, jak też że Klient nie podszywa się pod żadną osobę ani podmiot.

Produkty zakupione na tej stronie są tylko do użytku prywatnego lub domowego i nie mogą być przedmiotem odsprzedaży. Klient ma obowiązek powiadomić nas natychmiast o zmianach jego danych osobowych przez wysłanie nam wiadomości e-mail lub kontakt z przedstawicielem Działu obsługi klienta pod:

adresem e-mail customer.experience@thehutgroup.com

4. Polityka prywatności

Traktujemy wszystkie dane osobowe Klienta jako poufne i wykorzystujemy je tylko w zgodzie z naszą Polityką prywatności.

Kiedy Klient robi zakupy w Witrynie, prosimy go o wpisanie danych osobowych, które umożliwiają nam jego zidentyfikowanie, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, dane karty kredytowej lub inne dane płatności. Potwierdzamy, że przechowujemy takie dane zgodnie z naszą rejestracją w Biurze Komisarza ds. Danych (DataCommissioner's Office).


5. Ochrona bezpieczeństwa Klienta

Aby upewnić się, że karta kredytowa, debetowa lub obciążeniowa Klienta nie jest używana bez jego zgody, sprawdzamy imię i nazwisko, adres i inne dane osobowe przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia z pomocą stosownych baz danych stron trzecich.

Bardzo poważnie traktujemy ryzyko oszustw internetowych. Ponieważ rośnie liczba oszukańczych transakcji z użyciem kart kredytowych, robimy, co w naszej mocy, aby sprawdzać dokładnie wszystkie zamówienia z pomocą przedstawionych nam informacji. Możemy skontaktować się z Klientem, aby przeprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa i prosimy o współpracę w tym zakresie w celu umożliwienia nam realizacji tych kontroli. Nie tolerujemy oszukańczych transakcji i zgłaszamy wszelkie transakcje tego typu odpowiednim władzom.

Akceptując niniejsze Warunki, klient wyraża zgodę na przeprowadzanie przez nas takich kontroli. Podczas takich kontroli podane nam przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane zarejestrowanym biurom informacji kredytowej, które mogą przechowywać takie informacje. Zapewniamy, że działania takie prowadzone są tylko w celu potwierdzenia tożsamości Klienta – nie sprawdzamy wówczas zdolności kredytowej klienta ani nie wpływa to na jego zdolność kredytową. Wszelkie dane przekazane nam przez Klienta przetwarzane są w bezpieczny sposób i ściśle w zgodzie z Ustawą o ochronie danych z 1998 r. (DataProtectionAct 1998).


6. Zgodność

Z Witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich stosownych praw i przepisów dotyczących Witryny i korzystania z niej. Klient zgadza się nie zamieszczać w Witrynie ani nie przesyłać za jej pośrednictwem:

żadnych wirusów komputerowych ani innych treści stworzonych do zakłócania normalnych procedur operacyjnych komputera ani żadnych materiałów o oszczerczym, obraźliwym lub obscenicznym charakterze.


7. Zwolnienie z odpowiedzialności

Klient zgadza się w pełni zwolnić nas i naszych przedstawicieli, zarząd, pracowników i dostawców z odpowiedzialności, natychmiast i na żądanie, za wszelkie roszczenia, straty, koszty i wydatki (w tym uzasadnione koszty prawne, wynikające z każdego rodzaju naruszenia niniejszych Warunków przez Klienta) oraz z wszelkich innych zobowiązań wynikających z korzystania przez Klienta z niniejszej Witryny lub z korzystania przez inną osobę z Witryny z pomocą danych osobowych Klienta.


8. Linki stron trzecich

W ramach udogodnienia dla naszych klientów niniejsza Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych lub materiałów, które pozostają poza naszą kontrolą. Pragniemy poinformować, że nie jesteśmy odpowiedzialni za takie witryny lub materiały, nie poddajemy ich ocenie ani nie wyrażamy dla nich aprobaty. Nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za praktyki w zakresie prywatności lub treść takich witryn ani za jakiegokolwiek rodzaju szkody, straty lub wykroczenia wynikające lub rzekomo wynikające z korzystania z jakichkolwiek reklam, treści, produktów, materiałów lub usług w zewnętrznych witrynach lub źródłach albo polegania na nich.


9. Zamówienia

Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji i zależą od dostępności produktów. Jeżeli zamówione towary nie są dostępne, Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail (lub inną metodą, jeżeli nie podano adresu e-mail) i będzie miał możliwość odczekania do czasu, aż towar stanie się znów dostępny, lub anulowania zamówienia.

Wszelkie zamówienia składane przez Klienta traktowane są jako oferty zakupu od nas towarów lub usług i zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takich ofert w dowolnym momencie. Klient uznaje, że jakiekolwiek wysłane przez nas automatyczne potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia przez nas oferty zakupu towarów lub usług zamieszczonych w Witrynie. Do zawarcia umowy pomiędzy nami a Klientem dochodzi wtedy, gdy (i) obciążymy kartę kredytową albo debetową Klienta albo jego kontoPayPal, lub (ii) wyślemy Klientowi towary lub zaczniemy świadczyć mu usługi, w zależności od tego, co nastąpi później.

Dokładamy należytej staranności – na tyle, na ile jest to w naszej mocy – aby chronić informacje dotyczące zamówienia Klienta lub jego dane płatności, jednak w przypadku braku zaniedbania z naszej strony nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju straty poniesione przez Klienta w przypadku, gdy strona trzecia uzyska nieupoważniony dostęp do jakichkolwiek danych podanych przez Klienta podczas wchodzenia w Witrynę lub składania za jej pośrednictwem zamówienia.

Produkty sprzedawane w naszej Witrynie nie mogą być odsprzedawane ani dystrybuowane. Klient może zakupić jedynie pięć sztuk każdego z towarów. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia i/lub usunięcia konta użytkownika złożonego lub użytego niezgodnie z tym warunkiem.

Klient przejmuje odpowiedzialność za produkty w momencie dostarczenia ich pod adres wysyłki podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacjach, w których klient podał nam nieprawidłowy adres lub nie odebrał produktów spod podanego przez siebie adresu.


10. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient, który zakupił od nas towary lub usługi jako konsument (tj. do użytku prywatnego, a nie biznesowego), ma prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy w ciągu14 dniod dnia, w którym wszedł fizycznie w posiadanie towarów.

Jeżeli Klient odstąpi od umowy zgodnie z klauzulą 9, musi poinformować nas o tym, kontaktując się z nami lub pisząc na adres pl.erborian.com, The HutGroup Limited,Meridian House,Gadbrook Park,GadbrookWay,Rudheath,Northwich,Cheshire, UK, CW9 7RA, UnitedKingdom. Klient musi zatrzymać produkty i upewnić się, że pozostaną w stanie, w jakim je otrzymał, do czasu, aż odbierzemy je od niego lub wyśle je on do nas. Klient zostanie przez nas poinformowany o terminie odbioru przez nas produktów. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu 28 dni od otrzymania przez nas Formularza odstąpienia od umowy. Klient musi pokryć koszt odbioru produktów. Odliczamy go od kwoty należnej do zwrotu Klientowi. Klient może również dokonać zwrotu wybranych produktów, kontaktując się z Działem obsługi klienta pod numerem 91 198 06 99 w godz. od 10:00 do 18:00, aby uzyskać adres do zwrotu.

Zwrot kosztów zamówienia następuje w ciągu 30 dni od otrzymania przez nas Formularza odstąpienia od umowy.

Jeżeli Klient pragnie odstąpić od umowy zgodnie z niniejszą klauzulą, w naszej Polityce prywatności znajdzie dalsze informacje dotyczące tego procesu.


11. Cena i płatność

Wszystkie widoczne ceny są cenami z VAT (tylko w stosownych przypadkach – patrz niżej) zgodnymi z obecnym kursem wymiany walut i są poprawne w momencie wpisywania danych do systemu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w dowolnym momencie i bez powiadamiania Klienta.

Jeżeli adres dostawy Klienta znajduje się na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK), Klient nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu. Jeżeli adres dostawy Klienta znajduje się poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Klient może być zobowiązany do zapłaty ceł przywozowych i podatków (w tym podatku VAT), które nakładane są w momencie przybycia paczki do kraju docelowego dostawy. Wszelkie dodatkowe opłaty tego rodzaju ponosi Klient. Prosimy zauważyć, że polityki i praktyki celne bardzo się od siebie różnią w zależności od kraju ich obowiązywania. Zalecamy kontakt z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania stosownych informacji.

Prosimy zauważyć, że w przypadku wysyłki towarów spoza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) przesyłki transgraniczne mogą być otwierane i kontrolowane przez służby graniczne. Jeżeli chodzi o wszelkie towary wysyłane Klientowi na adres poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK), Klient uznawany jest za importera towarów i ma w związku z tym obowiązek przestrzegania wszelkich praw i przepisów kraju, do którego dostarczane są towary.

Płatności można dokonać dowolną powszechnie używaną kartą kredytową lub debetową albo za pośrednictwem kontaPayPal. Wysyłamy towar Klientowi lub zaczynamy świadczyć mu usługę dopiero po obciążeniu konta klienta i wpłynięciu płatności na nasze konto. Jeżeli Klient płaci kartą kredytową, dokonywana jest jejpreautoryzacja na kwotę 0,01 GBP, do momentu zatwierdzenia płatności przez wydawcę karty.

Gdyby wydarzyła się mało prawdopodobna sytuacja, że cena wyświetlona na stronie płatności będzie błędna, a my zauważymy to przed przyjęciem przez nas zamówienia zgodnie z klauzulą 9, nie mamy obowiązku sprzedaży Klientowi towaru w podanej cenie. Dokładamy zawsze wszelkich starań, aby ceny towarów widoczne w Witrynie były poprawne, jednak mogą się wydarzyć autentyczne pomyłki z naszej strony. Jeżeli zauważymy błąd w cenie towarów zamówionych przez Klienta, poinformujemy go o tym bezzwłocznie i zaoferujemy dwie opcje do wyboru: ponownego potwierdzenia złożenia zamówienia na produkt w poprawnej cenie lub anulowania zamówienia. Jeżeli Klient anuluje zamówienie po dokonaniu płatności za towary, otrzymuje pełny zwrot kosztów.

Klient potwierdza, że karta kredytowa lub debetowa albo kontoPayPal, z której(-go) korzysta, należy do niego. Wszyscy posiadacze kart kredytowych/debetowych poddawani są procesom zatwierdzenia i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeżeli wydawca karty Klienta odmówi realizacji lub z jakiegoś powodu nie zatwierdzi należnej nam płatności, nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta za opóźnienia w dostawie ani jej brak.

Jeżeli płatność kartą kredytową lub debetową klienta nie zostanie z jakichś przyczyn zrealizowana, zastrzegamy sobie prawo do ponownej próby pobrania płatności w ciągu 48 godzin od tego zdarzenia. W przypadku, gdyby płatność pozostawała wciąż niezrealizowana, powiadomimy Klienta z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o kolejnej próbie pobrania przez nas płatności, wysyłając wiadomość na podany przez niego adres e-mail. Jeżeli Klient nie chce, abyśmy podjęli ponownie próbę realizacji płatności, powinien wcześniej anulować swoje zamówienie.

Do jednego zamówienia można użyć tylko jednego kodu rabatowego. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówień, w przypadku których Klient dodał więcej niż jeden kod rabatowy do koszyka.

Zezwalamy na użycie kodów rabatowych jedynie w ścisłej zgodzie z warunkami, na podstawie których zostały wydane, między innymi warunkami dotyczącymi prawa do wykorzystania kodu lub maksymalnej wartości zakupu.

Prosimy zapoznać się z tymi warunkami przed dokonaniem zakupu, ponieważ zastrzegamy sobie prawo do odrzucania lub anulowania zamówień niezgodnych z tymi warunkami, nawet jeżeli karta kredytowa lub debetowa Klienta została już obciążona. Jeżeli warunki, na podstawie których wydano kod rabatowy, oraz niniejsze Warunki stoją ze sobą w sprzeczności, pierwszeństwo mają warunki dotyczące kodu rabatowego. Można uzyskać egzemplarz warunków dotyczących kodu rabatowego, kontaktując się z Działem obsługi klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres / telefon pod numer:

customer.experience@thehutgroup.com

12. Prawo do zakupu

Aby mieć prawo do zakupu towarów w tej Witrynie oraz w legalny sposób zawierać w niej umowy zgodnie z prawem angielskim, Klient musi:

mieć co najmniej 18 lat i zarejestrować swoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne wymagane dane (w przypadku osób indywidualnych).

Oferując nam zakup towarów i usług, Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i że zezwala nam na przekazywanie informacji (w tym zaktualizowanych informacji) w celu pozyskiwania informacji od stron trzecich, w tym numerów jego kart debetowych lub kredytowych albo informacji o jego zdolności kredytowej, w celu potwierdzenia jego tożsamości, zatwierdzenia jego karty kredytowej, uzyskania wstępnej autoryzacji karty kredytowej oraz autoryzacji indywidualnych transakcji zakupowych.


13. Własność intelektualna

Treść niniejszej Witryny jest chroniona przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej. Klient uznaje, że materiały i treści dostarczane w ramach Witryny pozostają własnością naszą i naszych licencjodawców.

Klient może pobierać i wyświetlać treść Witryny na ekranie komputera, przechowywać tę treść w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub nośniku pamięci podłączonym do sieci) lub wydrukować jeden egzemplarz tej treści na użytek własny i niekomercyjny, pod warunkiem, że zachowa w nienaruszonym stanie wszelkie powiadomienia o prawie autorskim lub prawach własności. Poza powyższym Klient nie może powielać, modyfikować, kopiować, rozprowadzać ani używać do celów komercyjnych jakichkolwiek materiałów lub treści znajdujących się w Witrynie.


14. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, nic w tych Warunkach:

nie wpływa na ani nie ogranicza praw Klienta jako konsumenta zgodnie z prawem angielskim, nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności w przypadku śmierci lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania.

Niniejsza Witryna udostępniana jest w formie, w jakiej istnieje, i w miarę dostępności, bez żadnych deklaracji ani aprobat. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, związanych z Witryną i korzystaniem z niej. Klient uznaje, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa lub prywatności Witryny i jakichkolwiek informacji przekazanych nam przez Klienta ani odpowiadać za nie. Klient musi sam ponosić ryzyko związane z korzystaniem z Internetu.

Mimo iż staramy się zapewnić, że materiały zawarte w Witrynie są poprawne, godne zaufania i wysokiej jakości, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadkach, w których tak nie jest. Nie ponosimy też odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia ani za skutki wynikające z użycia tych informacji albo za problemy techniczne, których Klient może doświadczyć, korzystając z Witryny. Jeżeli otrzymamy informacje o jakichkolwiek nieścisłościach zawartych w Witrynie, spróbujemy skorygować je najszybciej, jak to praktycznie możliwe.

W szczególności zrzekamy się odpowiedzialności związanej z poniższymi czynnikami/sytuacjami:

niekompatybilność Witryny z jakimkolwiek sprzętem, oprogramowaniem lub siecią telekomunikacyjną;
problemy techniczne, w tym błędy lub zakłócenia w Witrynie;
nieodpowiedniość, zawodność lub nieścisłość Witryny; oraz
niesprostanie przez Witrynę oczekiwaniom Klienta.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Klient wyraża zgodę, że nie będziemy odpowiedzialni wobec niego ani żadnej strony trzeciej za żadne szkody następcze lub uboczne (między innymi za straty o charakterze czysto ekonomicznym, utratę zysków, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, utratę oczekiwanych oszczędności, zmarnowane wydatki, utratę prywatności oraz utratę danych) ani za żadne inne szkody pośrednie, specjalne lub odszkodowania za krzywdę moralną wynikające z korzystania z Witryny lub z nią związane.


15. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którakolwiek część Warunków zostanie uznana za niezgodą z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas takie postanowienie uznaje się za oddzielne od niniejszych Warunków i nie wpływa ono na ważność ani wykonalność ich pozostałych postanowień.


16. Zrzeczenie się prawa

Żaden przypadek rezygnacji przez nas z prawa wynikającego z Warunków nie stanowi rezygnacji z prawa wszczęcia jakiegokolwiek postępowania ani dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia w przyszłości któregokolwiek z postanowień Warunków.


17. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość podstawy porozumienia zawartego między Klientem a nami.


18. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa obowiązującym w Anglii i Walii i będą zgodnie z nimi interpretowane. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądy angielskie.


19.Zwroty

Aby zapewnić, że nasi klienci będą korzystać z najlepszej z możliwych obsługi i aby mogli zaspokoić oni swój głód na słodkości, oferujemy kompleksową politykę zwrotów w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby Klient nie był w 100% zadowolony z dostarczonych słodyczy. Prosimy zauważyć, że należy przestrzegać poniższej procedury zwrotów, ponieważ nieprzestrzeganie jej może prowadzić do tego, że nie będziemy w stanie wymienić towarów lub dokonać refundacji. Prosimy mieć także na uwadze, że nie ponosimy odpowiedzialności za refundacje lub wymiany dotyczące towarów, na które miały wpływ okoliczności poza naszą kontrolą. Do tych okoliczności należą: uszkodzenia i zaniedbania po otrzymaniu towaru przez Klienta, przechowywanie towarów w warunkach klimatycznych takich jak ekstremalne temperatury, które mogą wpływać na niektóre produkty (mogą one się sklejać lub lekko zmieniać wygląd, ale nie zmienia się ich smak) oraz uszkodzenia spowodowane przez strony trzecie. Prosimy również mieć na uwadze, że w gorących letnich miesiącach wysokie temperatury mogą wpływać na towary w transporcie, więc delikatne produkty, takie jak czekolada, mogą nie zawsze mieć zamierzony wygląd, ale oczywiście wciąż będą smakować doskonale.

Jeżeli Klient pragnie z jakiegokolwiek powodu zwrócić produkt, powinien poinformować nas w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia o jego części, która okazała się niesatysfakcjonująca. Aby dokonać zwrotu, należy skontaktować się z Działem obsługi klienta i podać numer zamówienia, produkt do zwrotu oraz powód zwrotu.

Odpowiemy, podając unikatowy numer upoważnienia do zwrotu oraz adres, na który należy wysłać produkt.

Klient powinien zapakować produkt w bezpieczny sposób i dołączyć do niego numer zamówienia, numer upoważnienia do zwrotu, informację, czy potrzebna jest wymiana czy zwrot oraz powód zwrotu produktu.

Zwracane towary powinny być w stanie i w opakowaniu, w którym zostały otrzymane, z załączoną kopią faktury lub listu przewozowego.

Po otrzymaniu towarów poddamy je kontroli, a następnie zwrócimy koszty towarów i, w stosownych przypadkach – przesyłki. Nie jesteśmy w stanie dokonać refundacji, jeżeli Klient po prostu zmienił zdanie, ponieważ nasze produkty łatwo ulegają zepsuciu. Refundacje/wymiany możliwe są jedynie w przypadku wadliwych produktów, które wyraźnie były wadliwe już w momencie ich wysłania.


20. Wszystkie konkursy

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych Warunków.

Te zasady uznaje się za zawarte w każdym konkursie, o ile w konkretnych zasadach danego konkursu nie stwierdzono inaczej.

Uznaje się, że poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy potwierdzają, że przeczytali i zrozumieli niniejsze Warunki i że ich one obowiązują. Wszystkie nasze decyzje dotyczące konkursów są ostateczne i wiążące i nie prowadzimy w ich sprawie korespondencji.

Żadna osoba będąca pracownikiem firmy The HutGroup, członkowie jej bliskiej rodziny ani żadna inna osoba bezpośrednio związana z organizacją danego konkursu nie ma prawa do wzięcia w nim udziału.

W konkursach mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy Półwyspu i Balearów.

Wszyscy uczestnicy muszą mieć co najmniej 18 lat. Wszelkie inne ograniczenia wieku są określone lub dorozumiane. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne odpowiedzi, które skierowano pod niewłaściwy adres lub zostały utracone z powodów technicznych lub innych albo otrzymane po zakończeniu konkursu.

Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do dyskwalifikacji bez uprzedniego powiadomienia wszelkich zgłoszeń konkursowych, które w naszym mniemaniu dotarły do nas za pośrednictwem nieodpowiednich środków technicznych i/lub są oszukańcze.


Nagrody

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu reklamowana przez nas nagroda jest niedostępna, zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia jej wedle naszego wyłącznego uznania podobną nagrodą o takiej samej lub wyższej wartości.


Jednemu gospodarstwu domowemu może zostać przyznana tylko jedna nagroda.
Nie oferujemy gotówki lub innych zamienników nagród. Nie przenosimy nagród na inne osoby.
Produkty zakupione na tej stronie są tylko do użytku prywatnego lub domowego i nie mogą być przedmiotem odsprzedaży.


Powiadomienie

Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie wybrane poprzez losowanie spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzca zostanie poinformowany w ciągu 28 dni od ustalenia jego tożsamości.

Termin dostawy wszelkich nagród wynosi 28 dni. Jeżeli zwycięzca nie może z jakiegokolwiek powodu przyjąć nagrody lub jeżeli nie jesteśmy w stanie powiadomić go o wygranej mimo podjęcia przez nas należytych starań w tym zakresie, możemy zadysponować nagrodą wedle naszego uznania, nie ponosząc w związku z tym żadnej odpowiedzialności wobec zwycięzcy.

W każdym konkursie zostanie przyznana tylko jedna nagroda na uczestnika / adres e-mail. Imiona i nazwiska zwycięzców będą dostępne na życzenie.


Odbiór nagród

Nagrody związane z podróżą: (a) zwycięzca nagrody sam odpowiada za organizację swojej podróży, o ile nie określono inaczej; (b) zastrzegamy sobie prawo do zażądania pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna każdego zwycięzcy, który ma poniżej 16 lat, oraz do zażądania od takiego zwycięzcy, aby wybrał towarzysza podróży, który ma co najmniej 18 lat.

Nagrody w konkursach / bilety mogą być ograniczone do konkretnych okresów roku i, o ile nie określono inaczej, wszelkie nagrody muszą zostać odebrane w ciągu sześciu miesięcy od momentu losowania.

Jeżeli nagrody dostarcza strona trzecia, zwycięzcy mają obowiązek dokonać wszelkich stosownych lub dotyczących ich rezerwacji i dopełnić wszelkich formalności wymaganych przez dostawców nagród. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania / brak działań innych osób lub firm.


21. Opinie

Przesyłając swoją opinię, Klient daje nam niewyłączne, wolne od tantiem, nieograniczone czasowo, nieodwoływalne oraz w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia i rozpowszechniania, wyświetlania tych treści oraz wykorzystywania ich do tworzenia treści pochodnych na całym świecie i w dowolnych mediach.

Klient udziela firmie The Hut.com Limited i jej sublicencjobiorcom prawo do używania imienia i nazwiska, które Klient poda w związku z tego rodzaju treścią. Klient zrzeka się prawa do bycia identyfikowanym jako autor takich treści oraz prawa do zachowania integralności takich treści.

Klient oświadcza, że jest właścicielem praw do publikowanych przez siebie treści lub kontroluje je w inny sposób oraz że w momencie przesyłania treści lub materiałów do The Hut.com Limited:

treści i materiały są poprawne;
użycie treści i materiałów przesłanych przez Klienta nie narusza żadnych obowiązujących wytycznych The Hut.com Limited i nie zaszkodzi żadnej osobie ani podmiotowi (w tym że treści lub materiały nie są oszczercze). Klient zwalnia firmę The Hut.com Limited z wszelkich roszczeń wniesionych przez strony trzecie przeciw The Hut.com Limited wynikających lub powiązanych z naruszeniem którejkolwiek z tych gwarancji.


22. Rabaty na duże zamówienia

Ta oferta dotyczy jedynie kwalifikujących się produktów znajdujących się na liście produktów z rabatem na duże zamówienie (Multibuy).

W przypadku zwrotu niektórych z produktów (poza wymianą produktów wadliwych) zastrzegamy sobie prawo do zażądania zwrotu na koszt Klienta wszystkich produktów dostarczonych w ramach dużego zamówienia z rabatem (Multibuy) albo obciążenia Klienta pełnymi kosztami zatrzymanych przez niego produktów (zgodnie z ich pełnymi cenami widocznymi w Witrynie).


22.1 Super BB Concealer

Rabaty i promocje nie mają zastosowania do produktu, chyba że zostały określone w naszych komunikatach.


22.2 Zestawy Prezentów

Rabaty i promocje nie mają zastosowania do Zestawów Prezentów, o ile nie określono inaczej w naszych komunikatach.


23. Prezenty w ramach promocji

23.1. Jeżeli z jakimś produktem oferujemy bezpłatny prezent, dostarczamy tylko jeden bezpłatny prezent na transakcję (niezależnie od tego, ile produktów zakupi Klient). Może się zdarzyć, że darmowy prezent nie będzie mógł zostać zrealizowany w połączeniu z innymi promocjami. Dostępność bezpłatnych prezentów nie jest gwarantowana. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia bezpłatnego prezentu innym.

23.2. Aby ułatwić sobie przekazanie bezpłatnego prezentu, możemy umieścić bezpłatny prezent w Witrynie jako produkt za symboliczną kwotę. Dla uniknięcia wątpliwości: Klient nie ma prawa do „zakupu” bezpłatnego prezentu bez jednoczesnego zakupu produktu, do którego dodawany jest ten prezent. Wszelkie próby „zakupu” bezpłatnego prezentu zostaną udaremnione (bez względu na automatyczne powiadomienia informujące Klienta o przyjęciu zamówienia). W mało prawdopodobnym przypadku dostarczenia bezpłatnego prezentu Klientowi, ma on obowiązek odesłania nam go po otrzymaniu żądania na piśmie.


24. Program polecający

Z zastrzeżeniem wymienionych niżej warunków Klient może zarabiać środki do wykorzystania w niniejszej Witrynie poprzez polecenie nowego klienta / nowych klientów w ramach naszego programu polecającego. Następuje to poprzez podzielenie się linkiem polecającym i/lub kodem polecającym, który dostarczamy Klientowi („Program polecający”). Klient może jedynie uczestniczyć w Tym programie polecającym jako „polecający”, jeżeli wcześniej złożył już zamówienie w naszej Witrynie.

Nowy klient to osoba fizyczna, która nie złożyła jeszcze u nas zamówienia („Otrzymujący polecenie”). Jeżeli Otrzymujący polecenie ma już konto w naszej Witrynie, ale nie złożył jeszcze w niej zamówienia, ma prawo do uczestnictwa w Programie polecającym wyłącznie przez „link polecający”. Jeżeli Otrzymujący polecenie ma już konto w naszej Witrynie, nie będzie on w stanie uczestniczyć w Programie polecającym przez skorzystanie z „kodu polecającego” (niezależnie od tego, czy złożył już zamówienie).

Jeżeli Otrzymujący polecenie kliknął przesłany przez klienta link polecający, kod rabatowy zostanie automatycznie dodany na stronie płatności. Jeżeli Otrzymujący polecenie korzysta z kodu polecającego, musi wpisać ten kod na stronie płatności.

Dla uniknięcia wątpliwości: wszelkie środki przyznane w ramach Programu polecającego mogą zostać wykorzystane wyłącznie w Witrynie. Ani Klient, ani Otrzymujący polecenie nie jest uprawniony do otrzymania żadnej płatności związanej ze środkami. Środków nie można wymienić na gotówkę. Środki powiązane z Programem polecającym nie podlegają przenoszeniu w żaden sposób.

Klient otrzyma należne mu środki na swoje konto 24 godziny po wysłaniu zamówienia Otrzymującego polecenie. Jeżeli Otrzymujący polecenie anuluje swoje zamówienie w ciągu 24 godzin od jego wysłania, Polecający nie otrzyma żadnych
środków. Klient otrzyma środki w domyślnej walucie Witryny.

Wszelkie środki otrzymane poprzez Program polecający, które nie zostaną wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od ich otrzymania, tracą ważność.

Otrzymujący polecenie musi złożyć zamówienie o co najmniej wartości minimalnej, która może zostać podana w Witrynie w dowolnym momencie.

Produkty kupowane w ramach subskrypcji są wyłączone z Programu polecającego. Możemy w dowolnym momencie wykluczyć dodatkowe produkty z Programu polecającego wedle naszego wyłącznego uznania.

Możemy wycofać wedle naszego wyłącznego uznania i w dowolnym momencie środki przyznane Klientowi w ramach Programu polecającego, jeżeli uważamy lub podejrzewamy, że Klient korzystał z Programu polecającego w sposób oszukańczy,
mylący lub niezgodny z niniejszymi Warunkami.